Ansøgningsskema

Ansøgere skal anvende nedenstående elektroniske ansøgningsblanket for at lette proceduren for begge parter. Ansøgere, som ikke benytter blanketten, kan ikke forvente at få deres ansøgning behandlet.

1. Ansøger

2. Ansøgningens kategori

3. Kort beskrivelse af projektet

4. Geografisk tilknytning til fondens lokalområde

5. Hvilket beløb søges der om

6. Hvad skal beløbet anvendes til og hvor mange skønnes at få glæde af aktiviteten

7. Skønnede vedligeholdelsesudgifter

8. Budget for det totale projekt

9. Hvornår skal beløbet anvendes

10. Er der tidligere ansøgt om støtte i Fonden11. Hvornår og med hvilket resultat

12. Er der ansøgt om støtte til anden side

13. Vil der blive søgt til anden side

14. Detaljeret økonomisk redegørelse

Andet supplerende materiale (maks. 10 sider ialt)


15. Ansøgers regnskabstal og status

16. Dato og sted

17. Underskrift

18. Eventuelle kommentarer

19. Hvorfra har du/I hørt om BHJ-Fondens eksistens?

Såfremt ansøgningen ønskes gemt, bør ovennævnte kopieres eller udskrives, før der trykkes på send.

Kontaktoplysninger