Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som har den overordnede ledelse i alle fondens anliggender.