Hvad støttes?

Bestyrelsen har iværksat en strategi for uddeling af Fondens midler. Essensen af ændringerne er, at Fonden selv i højere grad ønsker at involvere sig i, hvordan midlerne fordeles, og i et vist omfang også selv opdyrke formål man finder interessante. Det gøres ved at udpege flere fokusområder end tidligere, og ved klart at melde ud, hvilke værdier Fonden gerne ser fremmet gennem sine donationer. Hermed gøres det tydeligere hvilke typer af ansøgninger Fonden gerne vil modtage, og samtidig signaleres hvilke værdier / kriterier bestyrelsen vil anlægge i udvælgelsen af, hvilke ansøgninger / projekter der konkret vil nyde fremme. Der gives på denne måde forhåbentlig en ledesnor til potentielle ansøgere.

- Vision , værdier og fokusområder

Fonden har gennem de senere år helt overvejende fordelt sine midler indenfor fire kategorier. Henholdsvis 1) Forskning / Udvikling / Uddannelse, 2) Sport og Sundhed, 3) Sociale og Humanitære formål, og 4) Kultur. Det ønsker man fortsat at gøre. Hertil kommer at man indenfor hver kategori ønsker at udbygge brugen af Fokusområder. Det er gennem valget af fokusområder og fremhævelse af Fondens værdier, at bestyrelsen udstikker den kurs man for nærværende ønsker at anlægge for brugen af Fondens midler.

Det er Fondens Vision gennem sit virke, at bidrage til at fremme udviklingen i Sønderjylland – at gøre en forskel i den region den selv er rundet af. Dog med mulighed for også at donere til formål i det øvrige land. Internationale formål vil ligeledes fortsat kunne tilgodeses, men nu i begrænset omfang.

I sin udvælgelse af ansøgninger vil Fonden lægge vægt på at forfølge Værdierne:

  • at skabe viden og opbygge kompetencer- med sigte på områdets erhvervsmæssige udvikling
  • at støtte udvikling af børn og unge
  • at skabe nytænkning og fremme ukonventionelle løsninger – indenfor alle områder
  • at udvikle områdets attraktivitet

En ansøgnings kvalitet vil - i Fondens øjne – således afhænge af, hvorvidt den tilsigter at fremme én eller flere af disse værdier.

Fokusområder

I kategorien ”Forskning / Udvikling / og Uddannelse” er der for nærværende to fokusområder. Syddansk Universitet i Sønderborg videreføres som fokusområde for en ny femårs periode 2013 – 17 med et Sponsorprogram og et Ad hoc støtteprogram. Nyt fokusområde er en Sønderjysk Iværksætterpris sammen med andre større sønderjyske fonde og med URS – Sønderjyllands Udviklingsråd som tovholder. Et mindre beløb reserveres til rejselegater for talentfulde unge.

I kategorien ”Sport og Sundhed” arbejdes for nærværende med fokusområdet: Aktiv fritid for børn og unge sigtende mod nye og ukonventionelle områder. 

I kategorien ”Sociale og humanitære formål” er der for nærværende to fokusområder. Det ene er Udsatte børn. Det andet er Nye vinkler på social integration spændende over udlændinge mere bredt, over flygtninge, til udenlandske studerende. 

I kategorien ”Kultur” er der for nærværende 1 fokusområder. I mangel af bedre er det kaldt ”Nyt lys over Sønderjylland” og efterlyser ”nytænkning og ukonventionelle løsninger”, der kan bidrage til at ”udvikle områdets attraktivitet”.