Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, sammenslutninger af personer, private foreninger, organisationer og institutioner er velkomne til at søge økonomisk støtte indenfor rammerne af fondens strategi og formål.

Fonden har rødder i Sønderjylland, og derfor nyder projekter med tilknytning til det sønderjyske område en særlig bevågenhed.

Fonden har udvalgt en række områder som man for nærværende har særlig fokus på. Se de udvalgte fokusområder under ”Hvad støttes?”.