Om fonden

Fonden blev oprindelig stiftet i 1983 som en erhvervsdrivende fond under navnet BHJ Gruppens Fond. Hovedformålet var at understøtte de virksomheder, der tilhørte BHJ Holding A/S. Ved salget af BHJ-virksomheden i 2004 mistede fonden sit hovedformål, og de tre stiftere Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen ønskede at omdanne fonden til en almen fond. Omdannelsen skete med virkning fra den 1. oktober 2004.

På salgstidspunktet var BHJ Gruppens Fond største enkeltaktionær i BHJ Gruppens virksomheder, og fondens nuværende formue hidrører fra salget af denne aktiepost.

De tre stiftere har alle en baggrund i dansk slagteriindustri med uddannelser i forskellige virksomheder i ind- og udland.

I 1976 besluttede de tre personer sammen at stifte en fælles virksomhed, BHJ Gruppen, der hurtigt udviklede sig til en meget succesrig virksomhed med egne selskaber og kontakter verden over.

Fonden ledes idag af en bestyrelse på 6 medlemmer, som har den overordnede ledelse i alle fondens anliggender.