Uddelinger i 2013

BHJ – Fonden har i regnskabsåret 2012/2013 uddelt 2,8 mio kr. Der er indkommet 397 ansøgninger udover de flerårige aftaler om tildelinger.

Den største samlede modtager er Syddansk Universitet campus Sønderborg, der i alt har modtaget 1,2 mio kr. Dette tal dækker over ½ mio kr til et forskningsprojekt vedrørende Microfluidics ved Mads Clausen
Instituttet, 400.000 kr til scholarships med formålet at få såvel studerende ud, som at få udefrakommende studerende til Universitetet i Sønderborg. Herudover er der tildelt forskerpris, hovedopgave pris samt diverse underviserpriser. Dette program fortsætter til 2017.

Andre mere faste modtagere i regnskabsåret - 75.000 til Dybbøl Mølle ( til kalkning), 50.000 til Læger uden Grænser og 51.000 til Sponsorship Oxbridge i Sønderborg.

Udover ovennævnt er 43 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

500.000      Sønderjysk Elitesport A/S til indkøb af storskærm på stadion i Haderslev

200.000      Kunstfonden på Alsion, til indkøb af Olafur Eliasson kunstværk

50.000        Nydamselskabet til opførelse af bådehus, anlægsbro mv.

50.000        Gråsten Idræts- og gymnastikforening til opførelse af udendørs træningsredskaber

30.000        Julemærkefonden Kollund

25.000        Opera på Grænsen i Haderslev

25.000        Sønderborg tennisklub, ungdomsaktiviteter

25.000        Historisk forening for Gråsten, til udgivelse af bog

25.000        Forfatter Jesper Asmussen, udgivelse af bog om Gendarmstien

20.000        Slesvigstke Musikkorps til indspilning af CD til markering af Slaget ved Dybbøl.

20.000        Frelsens Hær. Tilskud til juleuddelinger.

20.000        Sønderjysk sangcenter, Sønderborg

20.000        Tilskud til Familiehuset i Haderslev Kommune

Fonden er i år blevet medlem af Udviklings Rådet Sønderjylland, URS. Samarbejdet er såvel støtte til URS, som mulighed for sammen med URS at honorere lokale ildsjæle, iværksættere og innovation. 

Kontaktoplysninger