Skip to the content

Ansøgning

OBS! På grund af overgang til nyt it-system, er det i en periode ikke muligt at søge midler.
Det er igen muligt fra d. 15. oktober 2022.

Ønsker du at ansøge om midler hos BHJ Fonden, skal du sende din ansøgning via nedenstående elektroniske ansøgningsblanket. Det letter proceduren for begge parter.

Læs vejledningen igennem inden du sender din ansøgning.

Vær opmærksom på, at vi giver direkte besked til de ansøgere, hvis ansøgning er imødekommet. Hører du derfor ikke fra os senest 6 uger efter ansøgningsfristen, er det et udtryk for, at din ansøgning har fået afslag.

 

Vejledning

Vi vil bede dig om at læse fondens principper og kriterier for støtte grundigt igennem før du ansøger om midler hos BHJ Fonden. Du kan læse vores uddelingspolitik her. Bemærk, at BHJ Fonden fra tid til anden vælger at fokusere på bestemte områder og nedprioritere andre. Du kan se vores fokusområder her

 

Ansøgningsfrister

Ansøgninger modtaget inden 30. april, 31. august og 31. december vil blive behandlet senest seks uger efter den respektive tidsfrist.

 

Ansøg kun via blanketten

Ansøgere skal anvende den elektroniske ansøgningsblanket nedenfor. OBS! Din ansøgning må ikke fylde mere end 10 sider inklusive vedhæftede bilag. Ansøgere, der ikke benytter blanketten, kan ikke forvente at få deres ansøgning behandlet.

Hvis vi ønsker yderligere informationer i forbindelse med din ansøgning, tager vi kontakt til dig.

Ansøgninger modtaget inden 30. april, 31. august og 31. december vil blive behandlet senest seks uger efter den respektive tidsfrist. Hører du ikke fra os senest seks uger efter ansøgningsfristen, er din ansøgning desværre ikke imødekommet.

Browser

Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere, når du udfylder ansøgningsskemaet:

  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge
  • Safari

Bruger du Safari, skal du være opmærksom på, at der kan være problemer ved udfyldelse af feltet ’Dato’ i ansøgningsskemaet.

Skulle du opleve problemer med at indsende ansøgningsskemaet, så kontakt os gerne på info@bhj-fonden.dk.

 

Bekræftelse

Alle ansøgere modtager automatisk en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.

 

Afslag

Har du ikke hørt fra os senest 6 uger efter ansøgningsfristen, er det udtryk for, at din ansøgning desværre ikke er imødekommet.

Ansøgningen vil blive slettet umiddelbart efter modtagelsen af hensyn til datasikkerheden og persondataforordningen

 

Betingelser for ansøgningen

Medmindre BHJ Fonden stiller særlige betingelser i en konkret sag, er enhver støtte fra fonden betinget af følgende:

  • Ansøgeren bekræfter på tro og love og indestår for, at ansøgningen og dens indhold er korrekt på tidspunktet for ansøgningens afsendelse, og at ingen væsentlige informationer er udeladt. Såfremt grundlaget for ansøgningen ændres væsentligt, er ansøgeren forpligtet til at orientere Fonden omgående. Det gælder for eksempel, hvis støtteformålet ikke længere er aktuelt, eller hvis der bliver modtaget flere midler, end der er behov for.
  • Ansøgeren forpligter sig til inden 1 måned efter støtteformålets afslutning, eller senest inden 2 år fra støtteformålets påbegyndelse, at tilsende Fonden en skriftlig opfølgning på støtteformålets forløb og resultat.
  • Såfremt Fonden støtter emner, der kræver vedligeholdelse, sker støtten på betingelse af, at det med rimelighed godtgøres, at der er tilstrækkelige midler til dækning af vedligeholdelsesudgifter i mindst 4 år fra ibrugtagning.
  • Ansøgeren giver sit samtykke til, at Fonden opbevarer helt eller delvist imødekomne ansøgninger i op til 6 år fra modtagelsen. Ansøgninger, der ikke imødekommes, vil blive destrueret senest 2 måneder efter udløbet af den nærmeste ansøgningsfrist.
  • Hvis ansøgeren ikke ser sig i stand til at opfylde en eller flere af ovennævnte betingelser, skal ansøgeren angive årsagen hertil i forbindelse med ansøgningen.
  • Retssager, der måtte opstå som følge af uoverensstemmelser mellem Fonden og en støttemodtager, skal anlægges ved Retten i Sønderborg.