Skip to the content

Skiftende fokusområder

BHJ Fondens bestyrelse kan invitere til skiftende fokusområder. Det betyder, at vi udover de årlige uddelinger giver ekstraordinære tilskud til projekter eller initiativer indenfor et bestemt indsatsområde.

I 2019/20 er vores særlige fokusområde Genforeningen, hvor vi støtter fremadskuende projekter, der direkte eller indirekte markere genforeningen. Du kan læse mere om indsatsområdet her.

Tidligere har et af vores fokusområder været børns trivsel, hvor vi støttede forebyggende initiativer og initiativer for udsatte børn. Læs mere om de initiativer, vi støttede her