Skip to the content

Børns trivsel

- afsluttet ultimo 2015

I 2015 var Børns trivsel BHJ Fondens indsatsområde, hvor vi uddelte 750.000 kroner til forskellige projekter og initiativer indenfor netop området. I pressemeddelelsen nedenfor kan du se, hvilke projekter vi støttede.

 

Pressemeddelelse:

Fond uddeler 750.000 kr. for at give børn en bedre trivsel

Projekter i Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Vejen, Haderslev, Nybøl og de københavnske bydele Sydhavnen og Husum/Tingbjerg får et ekstra løft med donationer fra den sønderjyske BHJ Fond.

En af Sønderjyllands store humanitære og kulturelle fonde, BHJ Fonden, har netop fordelt trekvart million kroner til projekter, hvor det er børns trivsel, der er omdrejningspunktet. Blandt knap 70 ansøgninger fandt bestyrelsen frem til fire projekter, som spænder lige fra håndtering af børns stress til støtte til børn, som ønsker en aktiv hverdag og til uddannelse og udvikling af rolle-modeller i udsatte byområder.

-Vi er glade for det store antal ansøgninger, og udvælgelsesprocessen var meget vanskelig. Det vi til sidst lagde til grund for donationerne var, at projekterne havde et indhold, der på sigt kan være et foregangsbillede, og dermed komme ud til andre dele af landet. Når det er sagt, så falder det mig i øjnene, at mange af projekterne har et indhold, hvor det handler om at håndtere stress hos børn og unge, siger Anne Sofie Holm, der er medlem af fondsbestyrelsen.

COOL – fokus på kost, motion og trivsel

Den største enkeltdonation på 300.000 kr. gik til Change Of Our Life projektet i Sønderborg. Det handler om at få fat på de børn, der ligeså langsomt er ved at sive ud af fællesskabet, og dermed let kan få en usund tilværelse, som kan få en negativ afsmitning på deres videre tilværelse. Ved at inddrage børnene fra 6. til 9. klasse i et andet fællesskab, hvor det er sjovt og godt at være sammen, skabes en god trivsel. Det baner vejen for en positiv tilgang til kost, motion og generel trivsel.

Projektet er etableret i kommunale rammer, men det er BHJ Fondens donation, der efter nytår, sikrer dets fortsatte virke. Flere kommuner har vist interesse for at kopiere projektet, hvor studerende fra Aalborg Universitet har dokumenteret, at COOL virker, og skaber gladere børn med et større socialt engagement.

Rollemodeller i udsatte byområder

Livsbanen.dk har modtaget 100.000 kr. til at uddanne og udvikle rollemodeller i udsatte københavnske byområder som Sydhavnen og Tingbjerg/Husum. Det er bydele, hvor 90 pct. af beboerne har en anden kultur end dansk. Målgruppen er drenge og piger i alderen fra 12 til 20 år. De skal ved deres fremtoning vise, at det er sejt at opføre sig ordentligt, og positivt tage del i det lokale samfunds aktiviteter. I uddannelsen hentes bl.a. assistance fra folketingsmedlemmer som Özlem Cekic og Yildis Akdogan, der allerede er kulturelle forbilleder. På nuværende tidspunkt er 11-12 unge inddraget i projektet, og den holdning de udviser, skal gerne brede sig som ringe i vandet.

Broen til en meningsfuld fritid

Broen Danmarks lokale afdelinger i Tønder, Sønderborg, Esbjerg, Haderslev og Vejen har samlet modtaget 200.000 kr. Donationen er efterfølgende blevet fordelt med baggrund i hvilke afdelinger, der har støttet flest børn i 2014. Det betød, at Broen Tønder modtog 94.000 kr. og de øvrige afdelinger mellem 6.000 kr. og 19.000 kr.

Broen støtter udsatte børn i alderen 6 til 17 år, så de på lige fod med andre børn har mulighed for at deltage idrætsaktiviteter. Støtten er bl.a. betaling af kontingenter, deltagelse på sportslejr og indkøb af udstyr. I Tønder har man støttet mindst 160 børn i 2015. Arbejdet har gjort, at afdelingen i dag er med i opløbet om at modtage Idrættens Pris på 100.000 kr.

Mindfulness i folkeskolen

Tre klassetrin på Nybøl skole mellem Aabenraa og Sønderborg skal medvirke i et pilotprojekt, hvor målet er at lære eleverne en metode, som kan bidrage med sunde tanker og vaner tidligt i livet. Det gøres ved at træne børnenes opmærksomhed på deres oplevelser. Herved lærer de at få en større selvbevidsthed og hvordan man kan styre egne impulser. Det kan bl.a. have betydning for stressniveauet. Metoden der ligger til grund for projektet er mindfulness, der er en form for social og følelsesmæssig læring. Projektet har modtaget 140.000 kr. fra BHJ Fonden

For evt. yderligere information kontakt:

Medlem af BHJ Fondens bestyrelse Anne Sofie Holm 2060 4938

Vedr. COOL-projektet – Ole N. Rasmussen tlf. 8872 6552 / 2790 6552

Vedr. Livsbanen.dk – Ida Sloth Bonnevie tlf. 6767 8002

Vedr. Broen Tønder – Hanne Aaling Risager tlf. 5041 8228

Vedr. Mindfulness – Kari Bjerke tlf. 4030 1442

Lidt om BHJ Fonden

Stiftet i 1983 som en erhvervsdrivende fond, hvor hovedformålet var at understøtte de virksomheder, der tilhørte BHJ Holding A/S. Ved salget af BHJ-virksomheden i 2004 mistede fonden sit hovedformål, og de tre stiftere - Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen - omdannede fonden til en almen fond, der støtter humanitære, kulturelle og almene formål.

BHJ Fonden har gennem de senere år doneret adskillige millioner til sønderjyske formål. Blandt de største modtagere er Syddansk Universitet i Sønderborg og Sønderjyllands Symfoniorkester. Læger uden Grænser, Sønderborg Yachtklub, Frelsens Hær, Aabenraa Spejderhus, Nydambåden og Foreningen Grønlandske Børn er også blandt de mange, der har også modtaget store donationer.