Skip to the content

Om fonden

Fonden blev oprindelig stiftet i 1983 som en erhvervsdrivende fond under navnet BHJ Gruppens Fond. Hovedformålet var at understøtte de virksomheder, der tilhørte BHJ Holding A/S. Ved salget af BHJ-virksomheden i 2004 mistede fonden sit hovedformål, og de tre stiftere Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen ønskede at omdanne fonden til en almen fond.