Skip to the content

Om BHJ Fonden

Oprindeligt blev BHJ Fonden stiftet som en erhvervsdrivende fond i 1983 under navnet BHJ Gruppens Fond. Den gang var hovedformålet at understøtte, de virksomheder, der tilhørte BHJ Holding A/S.

 

De tre stiftere af BHJ Fonden
Svend Beck, født 1934 Peter Holm, født 1940 Vagn Jacobsen, født 1938-2009

De tre stiftere af BHJ Fonden har alle en baggrund i dansk slagteriindustri med uddannelser i forskellige virksomheder i ind- og udland.

I 1976 besluttede Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen sammen at stifte en fælles virksomhed, BHJ Gruppen, med speciale i kødforædling og PET-food. Hurtigt udviklede den sig til en meget succesrig virksomhed med egne selskaber og kontakter verden over.

I 2004 blev BHJ-virksomheden solgt. Det betød at fonden mistede sit hovedformål, og de tre stiftere Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen valgte i stedet at omdanne fonden til en almennyttig fond. Det trådte i kraft den 1. oktober 2004, hvor BHJ Fonden, som den er i dag, blev til.

BHJ Fonden i dag

På salgstidspunktet af BHJ Gruppens virksomheder var BHJ Gruppens Fond den største enkeltaktionær. Og det er netop fra salget af den aktiepost, BHJ Fondens nuværende formue stammer fra.

Siden stiftelsen af BHJ Gruppens Fond i 1983 har fonden, ud over at varetage sit hovedformål som erhvervsdrivende fond, også løbende ydet støtte til humanitære og kulturelle formål i mindre målestok. Det er dog først efter omdannelsen til en almennyttig fond i 2004, at fonden har påtaget sig mere omfattende støtteopgaver.

Vi støtter humanitære, kulturelle og almene formål, og der bliver især også taget højde for tilknytningen til Sønderjylland, når bestyrelsen udvælger ansøgerne. Har du, eller kender du et projekt, der har brug for støtte? Ansøg nu

Under uddelinger kan du se, hvem vi har støttet i løbet af de seneste år - se mere her.