Skip to the content

Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som har den overordnede ledelse i alle fondens anliggender.

  • Anne Sofie Holm, København
  • Hans Lindum Møller, Egernsund
  • Lars Voigt Larsen, København
  • Lykke Friis, København
  • Majbritt Jacobsen, Haderslev
  • Peder Damgaard, Kollund