Skip to the content

Historie

Fonden blev oprindelig stiftet i 1983 under navnet BHJ Gruppens Fond som en erhvervsdrivende fond. Hovedformålet var at understøtte de virksomheder, der tilhørte BHJ Holding A/S. Ved salget af BHJ-virksomheden i 2004 mistede fonden sit hovedformål, og de tre stiftere, Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen ønskede at omdanne fonden til en almen fond. Omdannelsen skete med virkning fra den 1. oktober 2004.

På salgstidspunktet var BHJ Gruppens Fond største enkeltaktionær i BHJ Gruppens virksomheder, og fondens nuværende formue hidrører fra salget af denne aktiepost.

Svend Beck Peter Holm Vagn Jacobsen

De tre stiftere har alle en baggrund i dansk slagteriindustri med uddannelser i forskellige virksomheder i ind- og udland.

I 1976 besluttede de tre personer sammen at stifte en fælles virksomhed, BHJ Gruppen, med speciale i kødforædling og PET-food. Hurtigt udviklede den sig til en meget succesrig virksomhed med egne selskaber og kontakter verden over.

Siden stiftelsen i 1983 har fonden, ud over at varetage sit hovedformål og som en del heraf, løbende ydet støtte til humanitære og kulturelle formål i mindre målestok. Det er dog først efter omdannelsen i 2004, at fonden har påtaget sig mere omfattende støtteopgaver.