Skip to the content

Uddelinger i 2013

BHJ – Fonden har i regnskabsåret 2012/2013 uddelt 2,8 mio kr. Der er indkommet 397 ansøgninger udover de flerårige aftaler om tildelinger.

Den største samlede modtager er Syddansk Universitet campus Sønderborg, der i alt har modtaget 1,2 mio kr. Dette tal dækker over ½ mio kr til et forskningsprojekt vedrørende Microfluidics ved Mads Clausen
Instituttet, 400.000 kr til scholarships med formålet at få såvel studerende ud, som at få udefrakommende studerende til Universitetet i Sønderborg. Herudover er der tildelt forskerpris, hovedopgave pris samt diverse underviserpriser. Dette program fortsætter til 2017.

Andre mere faste modtagere i regnskabsåret - 75.000 til Dybbøl Mølle ( til kalkning), 50.000 til Læger uden Grænser og 51.000 til Sponsorship Oxbridge i Sønderborg.

Udover ovennævnt er 43 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

 • 500.000 Sønderjysk Elitesport A/S til indkøb af storskærm på stadion i Haderslev
 • 200.000 Kunstfonden på Alsion, til indkøb af Olafur Eliasson kunstværk
 • 50.000 Nydamselskabet til opførelse af bådehus, anlægsbro mv.
 • 50.000 Gråsten Idræts- og gymnastikforening til opførelse af udendørs træningsredskaber
 • 30.000 Julemærkefonden Kollund
 • 25.000 Opera på Grænsen i Haderslev
 • 25.000 Sønderborg tennisklub, ungdomsaktiviteter
 • 25.000 Historisk forening for Gråsten, til udgivelse af bog
 • 25.000 Forfatter Jesper Asmussen, udgivelse af bog om Gendarmstien
 • 20.000 Slesvigstke Musikkorps til indspilning af CD til markering af Slaget ved Dybbøl.
 • 20.000 Frelsens Hær. Tilskud til juleuddelinger.
 • 20.000 Sønderjysk sangcenter, Sønderborg
 • 20.000 Tilskud til Familiehuset i Haderslev Kommune

Fonden er i år blevet medlem af Udviklings Rådet Sønderjylland, URS. Samarbejdet er såvel støtte til URS, som mulighed for sammen med URS at honorere lokale ildsjæle, iværksættere og innovation.