Skip to the content

UDDELINGER 2019

Nyt køkken til julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund

I 2019 uddelte vi fra BHJ Fonden støtte til julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund, så de kunne lave et nyt køkken. En støtte der kan hjælpe hjemmet med at udføre deres vigtige arbejde, der gør en forskel for både børnene og deres familier, som er tilknyttet hjemmet.

På billedet kan du se vores formand Peder Damgaard til rejsegilde på julemærkehjemmet sammen med forstander Lasse Balsgaard. Arbejdet er skredet hastigt frem, og den 1. februar 2020 stod det nye køkken klar til indvielse.

Fakta

Modtager: Julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund

Projekt: Nyt køkken

Uddeling: 2019

Støtte: 700.000 kr.

Multisal i Ahlmannsparken

I BHJ Fondens hjemby Gråsten er Ahlmannsparken blevet udvidet med en multisal – men der manglede penge til indretningen af salen. Derfor søgte Gråsten Forum om støtte hos BHJ Fonden. Vi bevilligede dem 2.008.000 kroner til indretningen. Støtten bruges blandt andet til AV-udstyr, møbler, lys og en mobilscene, der kan foldes op mod væggen til.

Ahlmannparken er Gråstenområdets væsentligste mødested, så den nye multisal kommer mange af områdets borgere til gavn. Salen kan blandt andet bruges til foredrag, teaterforestillinger, biograf, arrangementer for byens foreninger og meget andet.

Fakta

Modtager: Gråsten Forum, forening

Projekt: Indretning af ny Multisal i Ahlmannsparken

Uddeling: 2019

Støtte: 2.008.000 kr.

Farverige dage på Digeskolen med Art Jam

Hos BHJ-fonden støtter vi mange spændende projekter – et af dem er Art Jams børnekunstprojekt, der foregik fra den 17. til 21. juni 2019. Her fik 42 børn i alderen 6-8 år sig en anderledes sommeroplevelse, da de bidrog til kunstprojektet på Digeskolen i Højer.

I samarbejde med internationale kunstnere lavede børnene skulpturer, vægmalerier og fotos – og de færdige kunstværker blev i september skænket til Digeskolen.

”Dette projekt har bragt stor glæde for alle involverede, herunder især børnene. Vi er stolte og utrolig taknemmelige for den støtte og de midler, vi har modtaget fra jeres fond. Uden jeres støtte ville det ikke have været muligt at gennemføre dette projekt.” – Steffie Pedersen, Formand for Art Jam.

Fakta

Modtager: Art Jam, frivillig kunstorganisation

Projekt: Børnekunstprojekt i samarbejde med Digeskolen

Uddeling: 2019

Støtte: 36.000 kr.

Støtte til Red Barnets Lokalforening i Aabenraa

Flere af de projekter BHJ-fonden støtter, har det til fælles, at de er drevet af ildsjæle, der ønsker at gøre en forskel for andre – det gælder også Red Barnets Lokalforening i Aabenraa.

I 2019 fik de støtte til deres frivillige arbejde med udsatte familier i Aabenraa Kommune. Her er støtten blandt andet blevet brugt til lokalforeningens to oplevelsesklubber og lejrture. Hvert år skaber Red Barnet Aabenraa rammerne for gode oplevelser, som særligt giver børnene oplevelsesmuligheder, der ellers ikke ville være kapital til.

Fakta

Modtager: Red Barnet, Aabenraa Lokalforening

Projekt: Oplevelsesklub

Uddeling: 2019

Støtte: 50.000 kr.

Uddelinger i 2019

BHJ Fonden har i regnskabsåret 2018/2019 uddelt 3,2 mio. kr. Der er indkommet 181 ansøgninger udover de flerårige aftaler om tildelinger. Desuden ansøgninger til den særlige Genforeningspulje.

Der er besluttet en ny 5-årig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet, Sønderborg. Aftalen indeholder tildelinger til undervisere, studerende og Project Awards frem til 2023.

Andre mere faste modtagere er i regnskabsåret lavet 5-årige aftaler med:

  • Udviklingsråd Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (heraf kr. 75.000 til 3 initiativpriser, som uddeles i samråd med URS).
  • Kultur i Syd kr. 50.000
  • Talentarbejde i SønderjyskE kr. 50.000

Udover ovennævnte er 44 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

700.000 Julemærkehjemmet ”Fjordmark” – til nyt køkken

285.000 Frøslevlejrens Efterskole – til teatersal

200.000 Starup Ungdoms- og Idrætsforening – indkøb af gymnastikredskaber

60.000 Det Sønderjyske Sangcenter – til Drengesang

50.000 Dybbøl Mølle – borde til monumentparken

50.000 Bov Sogns Menighedsråd – opmaling af sten på Hanved Kirkegård

50.000 Kulturcenter Kjers Gård i Højer – til keramikovne

50.000 Rødekro tennisklub – etablering af Padeltennisbane

40.000 Alslev Kro Forsamlingshus – til handicaptoiletter

30.000 Kværs Forsamlingshus – nye møbler

30.000 Vejbæk Medborgerhus – nye stole

 

Genforeningspuljen, i alt kr. 905.000, heraf kan nævnes:

250.000 Grænseforening Ungdom – Forum for politisk interesserede danske og tyskere

231.000 DGI Sønderjylland – Stafet 2020 rundt i Sønderjylland 480 km

75.000 Bund Deutscher Nordschleswiger – LIET 2020 i Aabenraa

75.000 Kulturaftale Sønderjylland Schleswig – musikalsk projekt