Skip to the content

UDDELINGER 2019

BHJ Fonden har i regnskabsåret 2018/2019 uddelt 3,2 mio. kr. Der er indkommet 181 ansøgninger udover de flerårige aftaler om tildelinger. Desuden ansøgninger til den særlige Genforeningspulje.

Der er besluttet en ny 5-årig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet, Sønderborg. Aftalen indeholder tildelinger til undervisere, studerende og Project Awards frem til 2023.

Andre mere faste modtagere er i regnskabsåret lavet 5-årige aftaler med:

  • Udviklingsråd Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (heraf kr. 75.000 til 3 initiativpriser, som uddeles i samråd med URS).
  • Kultur i Syd kr. 50.000
  • Talentarbejde i SønderjyskE kr. 50.000

Udover ovennævnte er 44 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

700.000 Julemærkehjemmet ”Fjordmark” – til nyt køkken

285.000 Frøslevlejrens Efterskole – til teatersal

200.000 Starup Ungdoms- og Idrætsforening – indkøb af gymnastikredskaber

60.000 Det Sønderjyske Sangcenter – til Drengesang

50.000 Dybbøl Mølle – borde til monumentparken

50.000 Bov Sogns Menighedsråd – opmaling af sten på Hanved Kirkegård

50.000 Kulturcenter Kjers Gård i Højer – til keramikovne

50.000 Rødekro tennisklub – etablering af Padeltennisbane

40.000 Alslev Kro Forsamlingshus – til handicaptoiletter

30.000 Kværs Forsamlingshus – nye møbler

30.000 Vejbæk Medborgerhus – nye stole

 

Genforeningspuljen, i alt kr. 905.000, heraf kan nævnes:

250.000 Grænseforening Ungdom – Forum for politisk interesserede danske og tyskere

231.000 DGI Sønderjylland – Stafet 2020 rundt i Sønderjylland 480 km

75.000 Bund Deutscher Nordschleswiger – LIET 2020 i Aabenraa

75.000 Kulturaftale Sønderjylland Schleswig – musikalsk projekt