Skip to the content

Uddelinger 2021

Uddelinger 2020/2021

BHJ Fonden har i regnskabsåret 2020/2021 uddelt 3,5 mio. kr. Der er indkommet 166 ansøgninger ud over de flerårige aftaler om tildelinger. Desuden ansøgninger til den særlige Genforeningspulje.

Der er besluttet en ny 5-årig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet, Sønderborg. Aftalen indeholder tildelinger til undervisere, studerende og Project Awards frem til 2023.

Af andre mere faste modtagere er i regnskabsåret lavet 5-årige aftaler med:

  • Udviklingsråd Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (heraf kr. 75.000 til 3 initiativpriser, som uddeles i samråd med URS)
  • Kultur i Syd kr. 50.000
  • Talentarbejde i SønderjyskE kr. 50.00

Udover ovennævnt er 36 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

370.000 Sønderjyske forsamlingshuse (corona hjælp)

250.000 Dansk Handicapforbund, Sønderborg til lokaler

200.000 Shop i City, Aabenraa til kunstværker

150.000 Golden Days, Genforeningsarrangement i København

100.000 DDS Skovfolket, Haderslev

100.000 Kulturlandsbyen Fiskbæk, teaterstykke

100.000 Opera på Grænsen, ”Grænser for venskab”

100.000 Golfklubben ”Hvide Klit”, vådområder           

75.000 Bunddeutcher Nordschleswiger, LIET melodigrandprix

50.000 Sønderborg garden

50.000 Mommark Havns Venner, bade- og bådebro.

50.000 Egernsund Borgerforening, badebro

50.000 Tønder Løbeklub, crossfitbae

50.000 Sports- og Kulturzentrum, Tinglev, multibane

40.000 Tønder festival og Tempi

38.000 Sønderborg Politihundeforening, lys ved træningsområde