Skip to the content

Hvem er vi?

Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsens Almene Fond (BHJ Fonden) yder støtte til humanitære, kulturelle og almene formål.

Sønderjylland har en særlig plads hos BHJ Fonden. Derfor lægger bestyrelsen også vægt på tilknytningen til Sønderjylland, når de udvælger støtteberettigede emner.

Hvem støtter vi?

BHJ Fonden uddeler midler til projekter tre gange om året. Ansøgningsfristerne er ultimo april, august og december.

OBS! Har du ikke hørt fra os senest 6 uger efter ansøgningsfristen, er det udtryk for, at din ansøgning desværre ikke er imødekommet.

Uddelingspolitik

Læs vores uddelingspolitik, der løber frem til år 2025. Her bliver du klogere på, hvem vi støtter, og om dit projekt er berettiget til støtte.

Er du i tvivl, kontakt os på info@bhj-fonden.dk.