Skip to the content

Hvem er vi?

Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsens Almene Fond (BHJ-Fonden) yder støtte til humanitære, kulturelle og almene formål.

Bestyrelsen kan lægge vægt på tilknytningen til Sønderjylland i valget af støtteberettigede emner.

Nye uddelinger

BHJ Fonden uddeler midler til projekter tre gange om året - ansøgningsfrister er ultimo april, august og december.

Modtager man ikke yderligere information senest 6 uger efter ansøgningsfristens udløb, skal det tages som udtryk for, at ansøgningen ikke er blevet imødekommet.

Uddelingspolitik

Overordnet uddelingspolitik frem til år 2025 og eksempler på projekter som Fonden har støttet.